iPhone Bình Dương – iPhone xách tay chính hãng

Bán iPhone 4, 4S, iPhone 5S, iPhone 5C quốc tế

Làm sao để biết số IMEI trên iPhone

Dưới đây là hướng dẫn bạn một số cách để kiểm tra số IMEI trên iPhone của bạn.

TỪ SETTINGS

Bước 1

Mở Settings (Cài đặt) từ màn hình chính (SpringBoard)

[​IMG]

Bước 2

Vào General từ Settings

[​IMG]

Bước 3

Chọn tiếp vào About

[​IMG]

Bước 4

Kéo xuống và bạn sẽ thấy số IMEI

[​IMG]

BẰNG QUAY SỐ

Bước 1

Mở Phone từ màn hình chủ (SpringBoard)

[​IMG]

Bước 2

Chọn Keypad rồi bấm *#06#

[​IMG]

Bước 3

Màn hình sẽ hiển thị số IMEI của bạn.

[​IMG]

TỪ MẶT SAU CỦA IPHONE

IMEI của bạn được khắc ở mặt sau với iPhone 5

[​IMG]

TỪ KHAY SIM

Số IMEI được in trên khay SIM của iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 (GSM model), và iPhone 4S, như hình dưới đây.

[​IMG]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: